Dorgeguide for sj�fiske

Fiskeart Stang Snelle Sene Fortom Naturlig agn Kunstig agn Dorgefart Andre opplysninger Fiskesesong Maksimalvekt
Lyr IGFA-Klasse 6 kg
IGFA-Klasse 10 kg
Stor Multiplikator-snelle, f.eks. Ambassadeur 7000- 10 000 Mono 0.30-0.40 mm Mono 1 m
(0.60-0.70 mm)
Akkar, fiskefilet, krok 6/0-8/0 Skjesluk, Wobbler, Fj�rjigg, Plastagn. 3-4 knop Dorging p� dypt vann gir st�rst fisk Kan fiskes hele �ret 15 kg
Sei IGFA-Klasse 10 kg
IGFA-Klasse 15 kg
Ambassadeur 7000-10 000, 20, eller andre sneller med tilsvarende kapasitet. Mono 0.35-0.50 mm Mono 1 m
(0.60-0.70 mm)
Akkar, fiskefilet, krok 6/0-8/0 Skjesluk, Wobbler, Fj�rjigg, Plastagn. 3-4 knop Dorging p� dypt vann gir st�rst fisk Kan fiskes hele �ret 25 kg
Lysing IGFA-Klasse 10 kg
IGFA-Klasse 15 kg
Ambassadeur 7000-10 000, 20, eller andre sneller med tilsvarende kapasitet. Mono 0.35-0.50 mm Mono 1 m
(0.60-0.70 mm)
Akkar, fiskefilet, krok 6/0-8/0 Skjesluk, Wobbler, Fj�rjigg, Plastagn. 3-4 knop Best fiske om natten. Juni-Oktober 15 kg
Makrell IGFA-Klasse 6 kg IGFA-Klasse 10 kg Stor multiplikatorsnelle. Mono 0.30-0.40 mm Mono 1 m
(0.50 mm)
Fiskestrimler, krok 2/0 Fj�rjigg, makrellblink, krok 2/0 3-4 knop Overflatedorging tidlig p� sommeren, dorging p� dypt vann om h�sten Juni-November 3 kg
Horngjel IGFA-Klasse 4 kg IGFA-Klasse 6 kg Stor multiplikatorsnelle. Mono 0.25-0.30 mm Ikke n�dvendig Fiskestrimler, krok 2/0 Fj�rjigg, makrellblink, krok 2/0 3-8 knop Overflatedorging Mai-Oktober 1,5 kg
Sj��rret IGFA-Klasse 6 kg IGFA-Klasse 10 kg Stor multiplikatorsnelle. Mono 0.25-0.35 mm Mono 1,5 m
(0.45 mm)
Tobis,fiskestrimler, krok 1/0-3/0 Fj�rjigg, skjesluk, makrellblink, wobbler, krok 1/0-3/0 2-3 knop Overflatedorging N�r den ikke er fredet 10-15 kg
Piggh� IGFA-Klasse 6 kg IGFA-Klasse 10 kg Stor multiplikatorsnelle. Mono 0.35-0.50 mm Nylonkledd wire 45 lbs.
Massiv wire nr. 5-7
Akkar, fiskefilet, krok 6/0-8/0 Wobbler eller skjesluk, kan utstyres med fiskestrimler. 2-3 knop Dorging p� dypt vann Juni-November 12 kg
H�brann IGFA-Klasse 15 kg IGFA-Klasse 24 kg AMbassadeur 30, 4/0, 6/0, eller andre sneller med tilsvarende kapasitet. Mono 0.50-0.70 mm 4,5 m (3,5 m
1mm mono + 1 m massiv wire nr. 10)
Hel sild eller makrell 6/0-8/0 tunfiskkrok. Konehead, stor fj�rjigg 2-3 knop Dorging p� dypt vann om h�sten. Juli-November 250 kg
Makrellst�rje IGFA-Klasse 37 kg IGFA-Klasse 60 kg 12/0-16/0 Mono 0.80-1.20 mm 9,14 m mono alt. 8 m mono + 1 m wire nr. 12. Hel makrell 8/0-10/0 tunfiskkrok Konehead, knucklehead. 3-8 knop Bruk lokkeagn p� seperat utstyr. Juli-Oktober 500 kg

Ocean anglers reel guide

Size specification Line capacity Examples of reels with this specification Used for fishing in IGFA-class
Dacron
Yards
Strength in pounds
(lbs.)
Mono
meter
Dia-
meter
mm.
Pund (lbs.) Kg Description
1/0 1000 6 825 0.20 Penn Senator 110 6 2 Ultra light
2/0 1000 12 850 0.30 Fin-nor Golden Regal 12 6 Exstra light
2 1/2 /0 700 20 600 0.40 Penn International 20 20 10 light
3/0 700 20 600 0.40 Penn senator 112H 20 10 light
4/0 600 30 600 0.50 Ambassadeur 30 30 15 Medium light
6/0 600 50 500 0.65 Everol 50 24 Medium
7 1/2 /0 1000 50 975 0.65 Fin-nor 50 24 Medium
9/0 1300 50 110 0.65 Everol 50 24 Medium
10/0 725 80 615 0.80 Penn 116 A 80 37 Medium heavy
12/0 950 80 825 0.80 Penn 80 W 80 37 Medium heavy
12/0 1070 80 915 0.80 Everol 80 37 Medium heavy
14/0 850 130 685 1.00 Penn 117 130 60 Heavy
14/0 1070 130 915 1.00 Everol 130 60 Heavy
16/0 1000 130 685 1.00 Penn 118 130 60 Heavy

Havmeitetabell

Fiskeart Stang Snelle Sene Fortom Krok Agn Fisketeknikk Bunnforhold Gode r�d
Berggylte IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang 1/0 lett multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0,35-0,40 Paternostertakkel. Ca 100 cm langt. Lages av mono 0.60 mm 1-2/0 Skjell, sneglekj�tt, fersk reke, mark. Tar kunstig agn. Ankret b�t, drivende b�t Steinet Bl�st�l finnes p� samme type bunn og fiskes p� samme m�te.
Lyr IGFA 6-10 kg 1/0-2/0 Ambassadeur 12, eller tilsvarende Mono 0,30-0,40 Slepetakkel. Til sammen ca 300 cm langt. Lages av mono 0.50 mm.
Paternoster-takkel. ca. 120 cm langt iberegnet 2 opphengere. Lages av mono 0.70 mm.
2/0-4/0 Tobi, Makrellstrimler, Reke, SIldestrimler. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Hard, kupert, vrak  
Gr�hai IGFA 10-15 kg 3/0-4/0 Ambassadeur 10 000, eller tilsvarende Mono 0,40-0,50 Glidetakkel. Tilsammen ca. 200 cm langt. Lages av flertr�det wire, testet til 100-120 lbs. 6/0-8/0 O'shy Makrell, Sild, (Halv fisk eller fillet) S� fersk som mulig. Drivende b�t, flu. Sandbanker og dybderenner p� 30 m dyp og mer. Vent p� mothugg
Sei IGFA 6-15 kg 2/0 Ambassadeur 10 000, eller tilsvarende Mono 0,30-0,40 Slepetakkel. Tilsammen ca 300 cm. langt. Lages av mono 0.60 mm.
Paternostertakkel. 100 cm langt iberegnet 1 opphenger. Lages av mono 0.80 mm.
3/0-6/0 Tobis, Makrellstrimler, Fiskefillet, Fiskebit, Fersk reke. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Hard, kupert, vrak.  
Havbrasme IGFA 4 kg Haspelstang 1/0 lett multiplikatorsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. 100-200 cm langt. Lages av mono 0.50mm. eller flertr�det wire testet p� 30 lbs. Maiting med dupp. Bruk blyant- eller antennedupp og blyhagl. 4-11. lang skaft. Makrellstrimler, SKjell. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Kupert og blandingsbunn p� 20 m dyp og mer. Gjerne over vrak.  
Gr�steinbit IGFA 10 kg 2/0 Ambassadeur 12, eller tilsvarende Mono 0.40 Blandingstakkel. 120 cm. langt. Slepefortom ca. 25 cm lang. Lages av 0.70 mono iberegnet 1 opphenger. SLepetakkel med 2 kroker. 3/0-6/0 O'Shy Akkar, skjell, makrellbit, sildebit. Tar kunstig agn. Drivende b�t. Korallbunn p� 20 m dyp og mer.  
Hav�l IGFA 24 kg 4/0 Mono 0.60 Dacron 50 lbs Glidetakkel. TIlsammen ca. 100 cm langt. Lages av 50cm mono pluss 50 cm flertr�det wire, testet p� 120 lbs. 6/0-8/0 O'Shy. Makrell og sild (Hel, halv eller filletbit) S� fersk som mulig. Akkar Ankre b�t. Vrak, steinet. H�ytrykk og natt gir best fiske
H�brann IGFA 15-24 kg 4/0, 6/0 Mono 0.50-0.65 Storvilttakkel. Vanligvis 450 cm langt (Maks 914 cm). lages av flertr�det wire (Testet p� 300 lbs) Oppdelt av 2-3 kraftige svivler. Fortom avsluttes med ca. 75 cm entr�det wire 0.60 mm. 6/0-10/0 O'Shy Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, horngjel (Hel, halv eller filet). Drivande b�t, ankret b�t, flu. Pelagisk hai. Jager over blandet bunn p� kanten av Norskerenna. Meiting p� 6, 15 og 25 m. Vent p� mothugg.
H�kjerring IGFA 24-37 kg 6/0, 9/0 Dacron 50-80 lbs.  Glidetakkel. Tilsammen ca. 700 cm. Lages av flertr�det wire som er testet til 400 lbs. Avdelt med 3-4 kraftige svivler. Avsluttes med ca 100 cm entr�det wire med 0.90 mm diameter. 8/0-10/0 Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, torsk, lyr, gjerne i kilosst�rrelse. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Myk bunn p� 150 m dyp og mer. S�kket ligger p� bunnen.  
Kveite IGFA 15-24 kg 4/0, 6/0 Dacron 30 lbs., 50 lbs. Mono 0,50-0,65 Glidetakkel. TIlsammen ca. 200 cm. Lages av mono 1 mm eller flertr�det wire som er testet til 120 lbs. Avsluttes med lokkeskje og 20 cm slepefortom av flertr�det wire.
Paternostertakkel. Tilsammen ca. 250 cm lang, iberegnet 1 opphenger. Lages av mono 1,2 mm.
8/0-10/0 O'Shy eller Tunfiskkrok Makrell, sild, sei-hel, halv eller filet. Akkar. Tar kunstig agn. Drivende b�t. Kupert, Str�mrikt. Jager i forskjellige vannlag.
Piggskate IGFA 15 kg 3/0 Dacron 30 lbs. Mono 0.50 Glidetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av flertr�det wire. Testet til 60 lbs. Slepetakkel med 1 opphenger. 4/0-6/0 O'Shy Makrell, sei,sild som filet eller store biter. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Sand, grus, blandet 30 m dyp og mer. S�kket ligger p� bunnen. Vent med mothugg. Kloskate og sm�flekket r�dhai fiskes p� samme m�te, tid og sted.
Hyse IGFA 6-10 kg 2/0 Ambassadeur 12 (eller tilsvarende) Dacron 20 lbs Blandingstakkel. Tilsammen 100 cm. Lages av mono 0.70 mm med 2 opphengere.
Slepefortom ca. 20 cm.
2/0-4/0 Makrellbit, sildebit, tobis, skjell og mark. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Blandet bunn, 30 m dyp og mer.  
Lysing IGFA 10 kg 2�/0, 3/0 Dacron 20 lbs. mono 0.40 Glidetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av 0.80 mm. mono. Avsluttes med lokkeskje og slepefortomp� 20 cm av flertr�det wire, testet p� ca. 80 lbs.
Paternostertakkel.
6/0-8/0 O'Shy Makrell og sild som halv fiske eller filet. Akkar. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Str�mfylte banker, 30 m dyp og mer. Fisket best om natten.
Brosme IGFA 10-15 kg 2�/0, 3/0 Dacron 20 lbs., dacron 30 lbs. Glidetakkel. Lages av mono 0.80 mm, ca. 120 cm
Paternostertakkel.
6/0-8/0 O'Shy Makrell, sild, horngjel og akkar. Filet eller halv fisk. Tar kunstig agn. Ankret b�t Steinet. Mer enn 50 m dyp  
Lange IGFA 10-15 kg 2�/0, 3/0 Dacron 20-30 lbs mono 0.50-65 Glidetakkel. Tilsammen ca. 100 cm. Lages av mono 0.80 mm eller flertr�det wire testet p� ca. 80 lbs. Avsluttes med lokkeskje og slepefortom p� 15 cm av flertr�det 80 lbs. wire.
Paternostertakkel.
6/0-8/0 Makrell, sild, horngjel og sei- halv fisk eller filet. Akkar, tobis og mark. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t.  Steinet, vrak.  
Makrell IGFA 4-6 kg "multiplikatorstang", haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Blandingstakkel. Tilsammen 120 cm. Lages av mono 0.60 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 30 cm. 2-1/0 Brisling, fersk reke, sildebit. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t.  Kupert. Taggmakrell fiskes p� samme m�te, tid og sted.
Breiflabb IGFA 15 kg 3/0-4/0 Mono 0.50-0.65 Slepetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av mono 0.90 mm eller flertr�det 100 lbs wire. Avsluttes med lokkeskje og slepefortom p� 20 cm av flertr�det wire. 6/0-8/0 O'Shy Makrell, sild som filet. Alt som hel eller halv fisk. Piggh�biter. Tar kunstig agn. Drivende b�t Blandet  
Horngjel IGFA 4 kg "multiplikatorstang", haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.25-0.30 Meiting med dupp. Bruk blyant eller antennedupp og blyhagl. 2-8 Smale strimler av makrell- eller seibuk. Tobis, mange b�rstemark. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Holder til i overflaten. Ofte ved str�mkanter og drivende gjenstander. V�r og h�st p� grunt vann i skj�rg�rden. Vent p� mothugg ved meiting.
Piggh� IGFA 10 kg 2�/0, 3/0 Mono 0.40 Blandingstakkel. Tilsammen ca 150 cm. Lages av mono 0.90 mm med 1-2 opphengere. Ca. 30 cm slepefortom av flertr�det 80 lbs. wire. 6/0-8/0 O'Shy Makrell-eller sildefilet, eller i biter. Akkar. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Myk bunn.  
Piggvar IGFA 6-10 kg 2/0, Ambassadeur 10 000 (eller tilsvarende) Mono 0.40 Slepetakkel. Tilsammen ca. 250 cm med 1 eller 2 opphengerfortommer med perler. Lages av 0.60 mm mono. Avsluttes med lokkeskje og fortom p� 15-25 cm. 2/0-5/0 Tobis. Strimler av makrell, horngjel, gjedde eller sei. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Lesiden av str�mfylte sand- og grusbanker. Hold agnet i bevegelse. Slettvar fiskes p� samme m�te, tid og sted.
R�dspette IGFA 4 kg haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t Myk bunn, gjerne ved skjellbanker p� 10-40 m dyp. G�r grunnest i sommerhalv�ret. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Sandflyndre IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang Multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t SAnd- og skjellbanker fra 3-30 m dyp. Grunnest om sommeren. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Skrubbe IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang Multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t Myk bunn ned til ca. 25 m dyp. Vanlig ved elvemunninger. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Storskate IGFA 24 kg 4/0 Penn 349 HC (eller tilsvarende) Dacron 50 lbs. Glidetakkel. Ca. 180 cm. Lages av flertr�det 120 lbs. wire. 8/0-10/0 O'Shy eller Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, som filet eller halv fisk. ANkret b�t, flu. Sand, grus. La s�kket ligge p� bunnen, vent p� mothugg.
Tykkleppet multe IGFA 4 kg 1/0 Mono 0.20-0.30 Maiting med dupp. Bruk blyantdupp og blyhagl.
Paternostertakkel. Lages av mono 0.30 mm, 75 cm langt. Bruk lett s�kke.
12-8 Sm� br�dboller, mange b�rstemark, ostepasta. Tar kunstig agn. Flu med samme agn som sitter p� kroken. Blandingsbunn n�r kysten. Gjerne ved utslipp av varmt vann og elvemunninger. Fisker best p� stille, varme dager.
Makrellst�rje IGFA 37 kg 12/0 Dacron 80 lbs., Nylon 0.80 Storvilttakkel. Ca. 450 cm (Maks 914 cm). Lages av mono 1.5 mm eller 0.75 hel eller flertr�det wire testet for 400 lbs. Deles opp med 1-2 kraftige svivler. 8/0-12/0 Tunfiskkrok Makrell, sild, sei, horngjel, som hel eller halv fisk. tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Pelagisk fisk. p� �pent hav over blandingsbunn. Maiting p� foskjellige dyp.
Torsk IGFA 10 kg 2�/0 Ambassadeur 12 ( eller tilsvarende) Mono 0.40 Blandingstakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av mono 0.45 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 25 cm. 2/0-6/0 Makrell, sild, sei, akkar, skjell, mark, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t. Blandet  
Hvitting IGFA 4-6 kg 1/0 Multiplikatorsnelle. Mono 0.30 Blandingstakkel. Tilsammen 120 cm. Lages av mono 0.45 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 25 cm. 4-1 Sildebit, reke, skjell, makrellbit. Drivande b�t, ankret b�t. Myk bunn, p� 20 m dyp og mer.  

IGFA Line classification

Diameter in Inches Diameter in mm Pound (lbs.) Tested IGFA-class
lbs. kg
.003" 0.07 1.0    
.004" 0.10 1.2    
.005" 0.12 2.0    
.006" 0.15 2.7    
.008" 0.20 4.8    
.009" 0.22 6.0 6 2
.010" 0.25 7.5    
.012" 0.30 10.8    
.0125" 0.31 11.7 12 6
.014" 0.355 14.7    
.016" 0.40 19.0 20 10
.018" 0.45 24.2    
.020" 0.50 30.0 30 15
.022" 0.55 35.9    
.024" 0.60 43.1    
.025" 0.63 46.7 50 24
.026" 0.66 50.6    
.028" 0.71 58.6    
.030" 0.76 67.3    
.032" 0.81 76.5 80 37
.034" 0.86 86.5    
.036" 0.91 96.9    
.038" 0.96 108.6    
.040" 1.05 119.7    
.041" 1.06 125.7 130 60
.042" 1.1 131.9    
.044" 1.12 144.8    
.046" 1.16 158.2    
.048" 1.22 172.8    
.050" 1.27 187.0    
.052" 1.32 200    
.058" 1.47 250    
.063" 1.60 300    
.068" 1.72 350    
.072" 1.82 400    
.084" 2.14 500