Havmeitetabell

Fiskeart Stang Snelle Sene Fortom Krok Agn Fisketeknikk Bunnforhold Gode r�d
Berggylte IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang 1/0 lett multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0,35-0,40 Paternostertakkel. Ca 100 cm langt. Lages av mono 0.60 mm 1-2/0 Skjell, sneglekj�tt, fersk reke, mark. Tar kunstig agn. Ankret b�t, drivende b�t Steinet Bl�st�l finnes p� samme type bunn og fiskes p� samme m�te.
Lyr IGFA 6-10 kg 1/0-2/0 Ambassadeur 12, eller tilsvarende Mono 0,30-0,40 Slepetakkel. Til sammen ca 300 cm langt. Lages av mono 0.50 mm.
Paternoster-takkel. ca. 120 cm langt iberegnet 2 opphengere. Lages av mono 0.70 mm.
2/0-4/0 Tobi, Makrellstrimler, Reke, SIldestrimler. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Hard, kupert, vrak  
Gr�hai IGFA 10-15 kg 3/0-4/0 Ambassadeur 10 000, eller tilsvarende Mono 0,40-0,50 Glidetakkel. Tilsammen ca. 200 cm langt. Lages av flertr�det wire, testet til 100-120 lbs. 6/0-8/0 O'shy Makrell, Sild, (Halv fisk eller fillet) S� fersk som mulig. Drivende b�t, flu. Sandbanker og dybderenner p� 30 m dyp og mer. Vent p� mothugg
Sei IGFA 6-15 kg 2/0 Ambassadeur 10 000, eller tilsvarende Mono 0,30-0,40 Slepetakkel. Tilsammen ca 300 cm. langt. Lages av mono 0.60 mm.
Paternostertakkel. 100 cm langt iberegnet 1 opphenger. Lages av mono 0.80 mm.
3/0-6/0 Tobis, Makrellstrimler, Fiskefillet, Fiskebit, Fersk reke. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Hard, kupert, vrak.  
Havbrasme IGFA 4 kg Haspelstang 1/0 lett multiplikatorsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. 100-200 cm langt. Lages av mono 0.50mm. eller flertr�det wire testet p� 30 lbs. Maiting med dupp. Bruk blyant- eller antennedupp og blyhagl. 4-11. lang skaft. Makrellstrimler, SKjell. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Kupert og blandingsbunn p� 20 m dyp og mer. Gjerne over vrak.  
Gr�steinbit IGFA 10 kg 2/0 Ambassadeur 12, eller tilsvarende Mono 0.40 Blandingstakkel. 120 cm. langt. Slepefortom ca. 25 cm lang. Lages av 0.70 mono iberegnet 1 opphenger. SLepetakkel med 2 kroker. 3/0-6/0 O'Shy Akkar, skjell, makrellbit, sildebit. Tar kunstig agn. Drivende b�t. Korallbunn p� 20 m dyp og mer.  
Hav�l IGFA 24 kg 4/0 Mono 0.60 Dacron 50 lbs Glidetakkel. TIlsammen ca. 100 cm langt. Lages av 50cm mono pluss 50 cm flertr�det wire, testet p� 120 lbs. 6/0-8/0 O'Shy. Makrell og sild (Hel, halv eller filletbit) S� fersk som mulig. Akkar Ankre b�t. Vrak, steinet. H�ytrykk og natt gir best fiske
H�brann IGFA 15-24 kg 4/0, 6/0 Mono 0.50-0.65 Storvilttakkel. Vanligvis 450 cm langt (Maks 914 cm). lages av flertr�det wire (Testet p� 300 lbs) Oppdelt av 2-3 kraftige svivler. Fortom avsluttes med ca. 75 cm entr�det wire 0.60 mm. 6/0-10/0 O'Shy Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, horngjel (Hel, halv eller filet). Drivande b�t, ankret b�t, flu. Pelagisk hai. Jager over blandet bunn p� kanten av Norskerenna. Meiting p� 6, 15 og 25 m. Vent p� mothugg.
H�kjerring IGFA 24-37 kg 6/0, 9/0 Dacron 50-80 lbs.  Glidetakkel. Tilsammen ca. 700 cm. Lages av flertr�det wire som er testet til 400 lbs. Avdelt med 3-4 kraftige svivler. Avsluttes med ca 100 cm entr�det wire med 0.90 mm diameter. 8/0-10/0 Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, torsk, lyr, gjerne i kilosst�rrelse. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Myk bunn p� 150 m dyp og mer. S�kket ligger p� bunnen.  
Kveite IGFA 15-24 kg 4/0, 6/0 Dacron 30 lbs., 50 lbs. Mono 0,50-0,65 Glidetakkel. TIlsammen ca. 200 cm. Lages av mono 1 mm eller flertr�det wire som er testet til 120 lbs. Avsluttes med lokkeskje og 20 cm slepefortom av flertr�det wire.
Paternostertakkel. Tilsammen ca. 250 cm lang, iberegnet 1 opphenger. Lages av mono 1,2 mm.
8/0-10/0 O'Shy eller Tunfiskkrok Makrell, sild, sei-hel, halv eller filet. Akkar. Tar kunstig agn. Drivende b�t. Kupert, Str�mrikt. Jager i forskjellige vannlag.
Piggskate IGFA 15 kg 3/0 Dacron 30 lbs. Mono 0.50 Glidetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av flertr�det wire. Testet til 60 lbs. Slepetakkel med 1 opphenger. 4/0-6/0 O'Shy Makrell, sei,sild som filet eller store biter. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Sand, grus, blandet 30 m dyp og mer. S�kket ligger p� bunnen. Vent med mothugg. Kloskate og sm�flekket r�dhai fiskes p� samme m�te, tid og sted.
Hyse IGFA 6-10 kg 2/0 Ambassadeur 12 (eller tilsvarende) Dacron 20 lbs Blandingstakkel. Tilsammen 100 cm. Lages av mono 0.70 mm med 2 opphengere.
Slepefortom ca. 20 cm.
2/0-4/0 Makrellbit, sildebit, tobis, skjell og mark. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Blandet bunn, 30 m dyp og mer.  
Lysing IGFA 10 kg 2�/0, 3/0 Dacron 20 lbs. mono 0.40 Glidetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av 0.80 mm. mono. Avsluttes med lokkeskje og slepefortomp� 20 cm av flertr�det wire, testet p� ca. 80 lbs.
Paternostertakkel.
6/0-8/0 O'Shy Makrell og sild som halv fiske eller filet. Akkar. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Str�mfylte banker, 30 m dyp og mer. Fisket best om natten.
Brosme IGFA 10-15 kg 2�/0, 3/0 Dacron 20 lbs., dacron 30 lbs. Glidetakkel. Lages av mono 0.80 mm, ca. 120 cm
Paternostertakkel.
6/0-8/0 O'Shy Makrell, sild, horngjel og akkar. Filet eller halv fisk. Tar kunstig agn. Ankret b�t Steinet. Mer enn 50 m dyp  
Lange IGFA 10-15 kg 2�/0, 3/0 Dacron 20-30 lbs mono 0.50-65 Glidetakkel. Tilsammen ca. 100 cm. Lages av mono 0.80 mm eller flertr�det wire testet p� ca. 80 lbs. Avsluttes med lokkeskje og slepefortom p� 15 cm av flertr�det 80 lbs. wire.
Paternostertakkel.
6/0-8/0 Makrell, sild, horngjel og sei- halv fisk eller filet. Akkar, tobis og mark. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t.  Steinet, vrak.  
Makrell IGFA 4-6 kg "multiplikatorstang", haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Blandingstakkel. Tilsammen 120 cm. Lages av mono 0.60 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 30 cm. 2-1/0 Brisling, fersk reke, sildebit. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t.  Kupert. Taggmakrell fiskes p� samme m�te, tid og sted.
Breiflabb IGFA 15 kg 3/0-4/0 Mono 0.50-0.65 Slepetakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av mono 0.90 mm eller flertr�det 100 lbs wire. Avsluttes med lokkeskje og slepefortom p� 20 cm av flertr�det wire. 6/0-8/0 O'Shy Makrell, sild som filet. Alt som hel eller halv fisk. Piggh�biter. Tar kunstig agn. Drivende b�t Blandet  
Horngjel IGFA 4 kg "multiplikatorstang", haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.25-0.30 Meiting med dupp. Bruk blyant eller antennedupp og blyhagl. 2-8 Smale strimler av makrell- eller seibuk. Tobis, mange b�rstemark. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Holder til i overflaten. Ofte ved str�mkanter og drivende gjenstander. V�r og h�st p� grunt vann i skj�rg�rden. Vent p� mothugg ved meiting.
Piggh� IGFA 10 kg 2�/0, 3/0 Mono 0.40 Blandingstakkel. Tilsammen ca 150 cm. Lages av mono 0.90 mm med 1-2 opphengere. Ca. 30 cm slepefortom av flertr�det 80 lbs. wire. 6/0-8/0 O'Shy Makrell-eller sildefilet, eller i biter. Akkar. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Myk bunn.  
Piggvar IGFA 6-10 kg 2/0, Ambassadeur 10 000 (eller tilsvarende) Mono 0.40 Slepetakkel. Tilsammen ca. 250 cm med 1 eller 2 opphengerfortommer med perler. Lages av 0.60 mm mono. Avsluttes med lokkeskje og fortom p� 15-25 cm. 2/0-5/0 Tobis. Strimler av makrell, horngjel, gjedde eller sei. Tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t. Lesiden av str�mfylte sand- og grusbanker. Hold agnet i bevegelse. Slettvar fiskes p� samme m�te, tid og sted.
R�dspette IGFA 4 kg haspelstang 1/0 multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t Myk bunn, gjerne ved skjellbanker p� 10-40 m dyp. G�r grunnest i sommerhalv�ret. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Sandflyndre IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang Multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t SAnd- og skjellbanker fra 3-30 m dyp. Grunnest om sommeren. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Skrubbe IGFA 4 kg "Multiplikatorstang", haspelstang Multiplikatorsnelle, haspelsnelle Mono 0.30 Slepetakkel. Samme modell som for piggvar. Fortom av mono 0.45 mm. 4-1/0 Langt skaft Skjell, sandmark, fiskestrimler, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t Myk bunn ned til ca. 25 m dyp. Vanlig ved elvemunninger. Hold fortommen i bevegelse langs bunnen.
Storskate IGFA 24 kg 4/0 Penn 349 HC (eller tilsvarende) Dacron 50 lbs. Glidetakkel. Ca. 180 cm. Lages av flertr�det 120 lbs. wire. 8/0-10/0 O'Shy eller Tunfiskkrok. Makrell, sild, sei, som filet eller halv fisk. ANkret b�t, flu. Sand, grus. La s�kket ligge p� bunnen, vent p� mothugg.
Tykkleppet multe IGFA 4 kg 1/0 Mono 0.20-0.30 Maiting med dupp. Bruk blyantdupp og blyhagl.
Paternostertakkel. Lages av mono 0.30 mm, 75 cm langt. Bruk lett s�kke.
12-8 Sm� br�dboller, mange b�rstemark, ostepasta. Tar kunstig agn. Flu med samme agn som sitter p� kroken. Blandingsbunn n�r kysten. Gjerne ved utslipp av varmt vann og elvemunninger. Fisker best p� stille, varme dager.
Makrellst�rje IGFA 37 kg 12/0 Dacron 80 lbs., Nylon 0.80 Storvilttakkel. Ca. 450 cm (Maks 914 cm). Lages av mono 1.5 mm eller 0.75 hel eller flertr�det wire testet for 400 lbs. Deles opp med 1-2 kraftige svivler. 8/0-12/0 Tunfiskkrok Makrell, sild, sei, horngjel, som hel eller halv fisk. tar kunstig agn. Drivande b�t, ankret b�t, flu. Pelagisk fisk. p� �pent hav over blandingsbunn. Maiting p� foskjellige dyp.
Torsk IGFA 10 kg 2�/0 Ambassadeur 12 ( eller tilsvarende) Mono 0.40 Blandingstakkel. Tilsammen 150 cm. Lages av mono 0.45 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 25 cm. 2/0-6/0 Makrell, sild, sei, akkar, skjell, mark, skalldyr. Tar kunstig agn. Drivende b�t. Blandet  
Hvitting IGFA 4-6 kg 1/0 Multiplikatorsnelle. Mono 0.30 Blandingstakkel. Tilsammen 120 cm. Lages av mono 0.45 mm med 2 opphengere. Slepefortom ca. 25 cm. 4-1 Sildebit, reke, skjell, makrellbit. Drivande b�t, ankret b�t. Myk bunn, p� 20 m dyp og mer.